fbpx

FAKTA OM BANEN

Ledreborg Palace Golf ligger på et 120 hektarer stort område, hvoraf der rent faktisk er et økologisk landbrug på en del af det. Selve golfbanen udgør 80 hektarer. Dette svarer til ca 160 fodboldbaner.

Kalk og muld sikrer at banens opretholder sine naturlige hårdhed og erosionen er minimal i området. Dette gamle istidslandskab ser næsten ud, som da vikingerne betræd det for mere end 1.100 år siden.

STIER

På banens område er der i alt ca 11 km stier, hvoraf ca ⅕ er grusbelagte, de resterende er græsstier. Årligt bruges der ca. 10 m3 grus til at vedligeholde disse stier.

GREENS

Banens 18 greens er alle store og kuperede og dækker over et areal på 20.000 m2 – 2 hektarer – 4 fodboldbaner. I højsæsonen klippes disse green 3-5 gange om ugen, og når de ikke klippes, så tromles de 2-4 gange ugentligt. Banens greenkeepere bruger 50% af deres tid på vedligehold af Ledreborgs smukke greens. Greens bliver topdresset hver 3-4 uge i sæsonen – og ca. 1 gang om måneden uden for sæsonen. Der bliver brugt 20 tons sand hver gang der topdresses efter prikning. Når der ikke prikkes bliver der brugt 15 tons. Uden for sæson ca. 10 tons pr. gang. Greens klippes i 4,5-5,5 mm højde.

Når vi får prikket greens – prikkes der med en afstand af 5 cm. og hvert hul har en diameter på 8 mm. Der prikkes i en dybde fra 7 centimeter og mere. En gennemsnitlig green er 800 m2 og dermed laves der op imod 300.000 prikker på hver green, når der prikkes.

teesteder

Der er i alt 70 teesteder på banen. De udgør i alt 1,3 hektarer. De er anlagt naturligt i landskabet og med respekt for naturen. Teestederne bliver klippet 2 gange om ugen i en højde på 10mm . Teestederne bliver topdresset når greens også bliver topdresset. Der bliver brugt ca. 7 tons sand hver gang.

Fairways

Der er 24 hektarer klippede fairways på Ledreborg Palace Golf. Det svarer til i alt 48 fodboldbaner. Det tager i alt 15 mandetimer at klippe samtlige fairways og der klippes med en græshøjde på  11 mm.

DRÆN

Banen er drænet med et nøje anlagt dræningssystem og udgør i alt omkring 25 km dræn. Dræningssystemet er bygget efter amerikanske foreskrifter og er bygget til at klare det såkaldte rainstorm fænomen – hvor der bliver åbnet for sluserne – og hvor det bare vælter ned. Vandet skal kunne være væk fra banens overflade, inden for 1 time.

VANDINSGSANLÆG

Ved alle greens og teesteder er der nedgravet i alt ca. 24 km vandingssystem. 900 sprinklere er fordelt over hele banen. Dette system kan håndtere 75 m2 vand i timen og styres af en app, som greenkeeperne har på deres mobiler.

Ledreborg Palace Golf Club har en vandindvindingstilladelse på årligt 12.000 m3 vand til banen, hvilket blot er 20% af det forbrug som andre baner i samme kategori som Ledreborg Palace Golf bruger. Der bruges udelukkende overfladevand – og ikke drikkevand til at vande banen – dette vand bliver opsamlet i den store sø på hul 12. Søen er anlagt til det samme. Ledreborg forbruger ca. hvad der svarer til 86 parcelhuses årlige forbrug af vand.

GRÆS

Hver sæson skal der eftersås på de smukke teesteder, fairways og greens. På banen bruges græstypen Rødsvingel som er mest almindelig på sjællandske baner. Græstypen sikrer at banen er hårdfør og ikke sårbar i tørkeperioder. Banen er spilbar, selvom græsset er brunt og helt sikkert er det at græsset igen får farve og vækst når der igen kommer vand og varme fra oven. Græstypen gør at vi har mulighed for at holde åbent hele året. Der bruges i gennemsnit 2.000 kilo græs om året.

BUNKERE

Fordelt på banens 18 huller er der i alt 108 bunkere. De har en gennemsnitsstørrelse 350 m2 og udgør i alt ca. 3,7 hektarer. – Næsten 8 fodboldbaner i alt.

1 bunker har i gennemsnit 30 m2 sand. Det vil sige at der er ca. 42 tons sand i én bunker. Og tilsammen er der derfor mere end 4.500 tons sand i bunkerne på Ledreborg Palace Golf.