fbpx

LOKALREGLER

Til sæsonstart 2019 er der kommet gennemgribende nye golfregler, dette har gjort at vi også har måtte revidere vores lokalregler. De nye lokalregler er som følger:

Lokalregler Ledreborg Palace Golf Club
Gældende fra 1. januar 2019

Fuld version

BANEMARKERINGER

Hvide markeringerOut of bounds
Røde markeringerStrafområde
Blå markeringerAreal under reparation
Blå pæle med grøn topAreal under reparation med spilleforbud
Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Den banenære kant af Skottehusvej definerer out of bounds grænsen i højre side af 13. hul. Den banenære kant af Slangealléen definerer out of bounds grænsen i venstre side af 15. og 16. hul.

 1. Den banenære side af alle dyrehegn/folde, bortset fra dén i strafområdet på 1. hul, definerer out of bounds.
 2. Ved spil af 12. hul er 4. hul out of bounds, markeret med hvide pæle, ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer” Regel 16.1a.
 3. Alle stengærder er integrerede genstande.
 4. Alle røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer, brønddæksler, papirkurve, skilte og bænke er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1a
 5. Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1. Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:

Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en Ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og er:

 • Inden for to køllelængder af greenen og
 • Inden for to køllelængder af bolden.
  Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig.
  Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.
 1. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i strafområdet på 12. hul, må spilleren:
  (i) gå frem efter regel 17.1d, eller
  (ii) som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

 1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 12. hul, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter mulighederne i lokalregel 8. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 1. Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a) Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

  b) Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b). Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

Godkendt af DGU 2018