fbpx

ORDENSREGLER

Klubhus

 1. Det er tilladt, når skoene er rengjorte at færdes med golfsko i klubhusets kælder og stueetage, dog ikke med stål spikes. På 1. sal må golfsko ikke benyttes.
 2. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i klubhuset og på klubhusets terrasse.
 3. Vis hensyn ved brug af mobiltelefon på klubbens område.
 4. Hunde må ikke medtages i klubhuset. Udenfor skal de føres i snor.

Banen

 1. Greenkeepernes arbejde på banen har altid Spil ikke videre, før de har vinket frem.
 2. Baneservice og Starterservice er klubbens repræsentanter på banen, hvorfor deres anvisninger altid skal efterkommes.
 3. Indspil til puttinggreen er ikke tilladt. Der henvises til indspilsgreen.
 4. Det er ikke tilladt at spille mere end 4-bolde.
 5. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. For en 4-bold bør en runde på 18 huller ikke overstige 4 timer og 20 minutter. 
 6. På damedag, herredag, seniordag og begynderdag har turneringsdeltagere i visse tidsrum fortrinsret til start på 1. tee, men derefter ingen særlige rettigheder. 
 7. Øvelsesspil mod de ordinære greens eller fra bunkers er ikke tilladt.
 8. Omsorg for banen: Undlad at ramme jorden ved prøvesving på teestederne. Læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker op samt riv i bunkers.
 9. Tomme flasker og dåser, papir, cigaretskod og andet affald skal anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere.
 10. Hunde må medtages på banen, når de føres i kort snor. Alle efterladenskaber skal opsamles og bortskaffes udenfor golfanlægget af hundeejeren.
 11. Spillere skal til en hver tid være iført golftøj – cowboybukser og joggingtøj er ikke tilladt.
 12. Medlemmer skal bære synligt bagmærke

Buggy

 1. For at leje en buggy skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af kørekort.
 2. Der må køres på alle fairways, og det er strengt forbudt at køre i den høje rough.
 3. Alle buggy skilte skal respekteres
 4. Der må ikke køres nærmere greens end skiltene og kridtstreger anviser.
 5. Såfremt regler overskrides gentagne gange, vil nøgle blive inddraget, og der vil ikke ske nogen form for refundering af leje.