Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Turneringsudvalg

Formål

At planlægge, organisere og afvikle LPGC’s golfturneringer af forskellige typer og på forskellige niveauer.

Udvalgsmedlemmer

 • Jesper Kjer, formand (medlem af Kommunikationsudvalget)
 • Torben Schøller Larsen
 • Jesper Dam Hansen
 • Patrick Schøller

Målsætning/Ambition

At arrangere én turnering om måneden fra marts til oktober, af forskellig / varierende karakter. Turneringer skal være både konkurrenceorienterede og målrettet det sociale fællesskab. At arrangere og afholde LPGC mid-age/senior/Veteran Challenge midt i maj (DGU-rangliste turnering).

Ansvarsområder

 • Planlægning og oprettelse af turneringskalender for året inklusive datoer, turneringstyper og formater
 • Udvikle og implementere turneringsformater
 • Gennemføre/afvikle turneringer, herunder klubmesterskaber

Opgaver

 • Udarbejde skriftlige turneringsbetingelser
 • Koordinere tilmeldingsprocessen til turneringer og opdatere deltagerlister, startlister m.v.
 • Rekruttere og instruere nye tuneringsledere og hjælpere til afvikling af turneringerne
 • Samarbejde med Sponsorudvalget om præmier til turneringerne
 • Forestå præmieuddeling og anerkendelse af vindere efter hver turnering

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 4 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til turneringsudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.