Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

Nyt fra Regeludvalget

Bunkeren på hul 6 er/har været markeret med en blå pæl i midten, hvilket signalerer at hele bunkeren er defineret som areal under reparation. Det giver spilleren følgende valgmulighed:
·      Spil bolden, som den ligger. Den blå pæl er uden sort top, så der er ikke spilforbud.
·      Tag lempelse uden straf efter regel 16.1b – nærmeste punkt for lempelse (uden for GUR).

Bemærk, at en bunker, hvor hele området er markeret som GUR ikke længere er en bunker, men en del af det generelle område, jf. definitionerne.

På hul 7 er et stort område defineret som areal under reparation, da der har været foretaget arbejde med drænledningerne.

Her har spilleren igen to valgmuligheder:
·      Spil bolden, som den ligger. Den blå pæl er uden sort top, så der er ikke spilforbud.

Bemærk, at du ikke kan anvende den midlertidige lokalregel om frit oplæg inde i området, hvor det ikke er klippet til fairwayhøjde eller kortere (det meste af området).

·      Tag lempelse uden straf efter regel 16.1b – hvilket vil sige nærmeste punkt for lempelse (uden for GUR)

Spil med oplæg:

På baggrund af banens øjeblikkelige beskaffenhed har Baneudvalget indført en midlertidig lokalregel, der giver mulighed for oplæg. Det er den såkaldte lokalregel E-3, hvor det her i klubben er defineret, at lempelsesområdet er inden for et scorekorts længde.

Oplæg kan kun finde sted, hvis bolden er i det generelle område, hvor det er klippet til fairway-højde eller kortere. Det betyder, at du ikke kan bruge reglen i semirough (2. klipning) eller rough, strafområder, bunkers og greens.

Den fejl, der oftest observeres er, at spilleren glemmer at markere bolden før den løftes. Det medfører et dumt strafslag! Så husk nu at sætte den tee, før du løfter og renser bolden.

Bolden skal efter regel 14.2b(2) eller 14.2e genplaceres – som skrevet ovenfor inden for et scorekorts længde – og ikke nærmere hullet og det skal være i det generelle område.

Har man placeret bolden på en ormetue – og den glider ned, så gælder regel 14.2e. Bolden skal genplaceres. Ruller den også ned anden gang, skal den placeres på nærmeste sted, hvor bolden kan ligge stille, men skal fortsat være i det generelle område og ikke nærmere hullet.

Regeludvalget, april 2024

Del indlægget

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.