Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

Ledreborg Palace Golf Club er en medlemsejet forening.

Gældende vedtægter, der beskriver Generalforsamlingen og dens funktion finder du ved at klikke på knappen herunder

Daglig ledelse - Administration

Claus Rasmussen

Administrationschef

Sussie Ravn Jessen

Bogholder

Træner

Jeppe Brinch Sørensen

PGA head pro

Greenkeepere

Gary Philip Evans

Chefgreenkeeper

Michael Neale

Førstemand

Bestyrelse

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsens funktionsmail bestyrelse@lpgc.dk.

Mails der sendes til denne adresse, tilgår alle bestyrelsesmedlemmer og besvares inden for 48 timer.

De fleste bestyrelsesmedlemmer sidder også i andre udvalg, og kan kontaktes via udvalgenes funktionsmail (findes i afsnittet Udvalg).

Axel U. Henriques

Formand

Lone Munch

Næstformand

Torben Gerlach

Kasserer

Lasse Tarp

Bestyrelsesmedlem

Henrik Wolfhagen

Bestyrelsesmedlem

Ulrikke Oxbjørn

Bestyrelsesmedlem

Niels Otto Lundstedt

Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Ditte Galsgaard

og

Helle Glimø

Udvalg

Læs her om klubbens udvalg og hvordan du kan kontakte dem.

Sponsorudvalg

Formand:

Axel U. Henriques

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at fastholde nuværende sponsorer og tiltrække nye til gensidig gavn for klubben og sponsorerne.

Juniorudvalg

Formand:

Lasse Tarp

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at drive klubbens juniorafdeling.

Begynderudvalg

Formand:

Svend Aage Nielsen

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at assistere og støtte golf-pro i at tiltrække og fastholde nybegyndere.
At assistere og støtte ved træning af nybegyndere i samarbejde med golf-pro

Regel- & hcp udvalg

Formand:

Henrik Wolfhagen

Udvalgets formål:

At varetage alle regel- og handicapspørgsmål for at sikre klubbens medlemmer og gæster de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en golfrunde.
At varetage de opgaver, som Handicapkomitéen i klubben skal udføre i henhold til Handicapreglerne.

Husudvalg

Formand:

Niels Otto Lundstedt

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst, lejeaftalen med Ledreborg Gods forpagtningsaftalen med Fasaneriet at drive og vedligeholde klubhus med tilhørende udenomsarealer, greenkeepergård, halfwayhouse og rensningsanlæg.

Turneringsudvalg

Formand:

Jesper Kjer

Udvalgets formål:

At planlægge, organisere og afvikle LPGC’s golfturneringer af forskellige typer og på forskellige niveauer.

Kommunikationsudv.

Formand:

Lone Munch

Udvalgets formål:

At promovere LPGC via markedsføring og kommunikation i samarbejde med bestyrelse og udvalg for derved at synliggøre klubben for både nuværende og fremtidige medlemmer, gæster og virksomheder.

Eliteudvalg

Formand:

Jesper Andreasen

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at generere og udvikle golftalenter i LPGC for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere i et attraktivt sports- og træningsmiljø.


Baneudvalg

Formand:

Niels Otto Lundstedt

Udvalgets formål:

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at forestå den overordnede planlægning, drift, vedligeholdelse og udvikling af klubbens baneanlæg.

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.