fbpx

SENIORKLUBBEN

Årskontingentet til seniorklubben er på kr. 300,- som dækker udgifter til præmier og evt. arrangementer. Beløbet bedes indbetalt til reg. 2280 konto 0748759042. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til senior bestyrelsen.

SENIOR MANDAGSGOLF

Vil du spille med i seniorklubben om mandagen ?

Du møder bare op. Forudgående tilmelding er ikke nødvendigt.

Alle seniorer der er fyldt 55 år er velkomne til at deltage. Handicap er underordnet. Vi mødes i klubhuset senest kl. 8.30. Vi får skrevet scorekort ud som blandes og der trækkes lod om starthullerne. Vi spiller Gunstart kl. 9.00. Efter runden er der hyggeligt samvær og uddeling af præmier.

SENIORKLUBBENS BESTYRELSE

FORMAND
Leonard Sheard
Mail: len.sheard@gmail.com
Telefon: +45 2763 3060

KASSERER
Elise Kristensen
Mail: rufus_kristensen@hotmail.com
Telefon: +45
3134 1878

SEKRETÆR
Aase Rønde
Mail: aase@ronde.biz
Telefon: +45
6066 1639

BESTYRELSESMEDLEM
Kurt Nielsen
Mail: kun@mail.dk
Telefon: +45 4041 8658

BESTYRELSESMEDLEM
Henning Tingleff
Mail: henting@post.tele.dk
Telefon: +45 2011 3148