Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Begynderudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at assistere og støtte golf-pro i at tiltrække og fastholde nybegyndere.
At assistere og støtte ved træning af nybegyndere i samarbejde med golf-pro

Udvalgsmedlemmer

 • Svend Aage Nielsen, formand
 • Hanne Bagge
 • Birgit Øllgaard
 • Anne Goldbach
 • Freddy Jensen
 • Keld Rønde
 • Johnny Rokbøll
 • Ruth Kristoffersen
 • Preben Kristoffersen
 • Christian Hasner
 • Preben Castel Christensen
 • Per Hoff
 • Lene Rasmussen
 • Ole Andersson
 • Keld Klaaby
 • Niels Andersson
 • Peer Brusgaard
 • Henrik Wolfhagen

Målsætning/Ambition

I samarbejde med golf-pro at tiltrække og sikre, at så mange nybegyndere som muligt starter og forsætter i LPGC som nye og motiverede fuldtidsmedlemmer.

Ansvarsområder

I samarbejde med golf-pro tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb for nybegyndere.

Være åbne og imødekommende samt løbende kommunikere med nybegynderne, så de føler sig velkomne og velinformerede om begynderforløb og medlemskab af klubben.

Opgaver

 • Deltage i så mange træningssessioner af nybegyndere som muligt
 • Støtte og vejlede nybegyndere i samarbejde med golf-pro
 • At give nybegyndere en god og sjov oplevelse af golfspillet
 • At ledsage begynderne på både par 3 bane og Faldo Course for at lære begynderne at begå sig på golfbanen, regler i praksis og god golfetikette
 • At introducere de nye medlemmer til klubber i klubben (dameklub, herreklub, seniorklub, eliten, juniorerne) i samarbejde med klubberne/udvalg/træner

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af minimum 2 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til begynderudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.