Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Eliteudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at generere og udvikle golftalenter i LPGC for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere i et attraktivt sports- og træningsmiljø.


Udvalgsmedlemmer

 • Jesper Otto Andreasen, formand (medlem af Baneudvalget)
 • Ulrikke Oxbjørn (medlem af bestyrelsen)
 • Lasse Tarp (medlem af bestyrelsen og Juniorudvalget)
 • Carsten Nielsen
 • Mark Caswell
 • Martin Hornsyld
 • René Dünweber

Målsætning/Ambition

At skabe et miljø, hvor talentfulde golfspillere kan træne og konkurrere på højt niveau og repræsentere klubben i både nationale og internationale turneringer. De sportslige målsætninger fastsættes ud fra klubbens visioner og indenfor de givne fysiske og økonomiske rammer (plads, trænertid og økonomi). At udvikle og styrke elitegolfspillere på både individuelt og kollektivt niveau.

Ansvarsområder

I samarbejde med Golf-pro at

 • udarbejde budget for eliten
 • sammensætte elitetrup
 • tilmelde hold til Danmarksturnering
 • sikre kommunikation og opfølgning vedr. holdkampe i Danmarksturneringen
 • planlægge træning
 • planlægge eventuelle elitematcher og træningsture i løbet af sæsonen

identificere og rekruttere talentfulde golfspillere til klubbens eliteprogram i samarbejde med juniorudvalget

Opgaver

 • Skabe et tæt samarbejde med klubbens træner og sikre en helhedsorienteret udvikling af elitegolfspillerne
 • Etablere og vedligeholde relationer med andre golfklubber, forbund og træningscentre for at skabe optimale udviklingsmuligheder for elitegolfspillerne
 • Tilrettelægge struktureret og målrettet sæsonplan og træning for herrer og damer
 • Planlægge budget for truppen af turnerings-/elitespillere
 • Synliggøre elitens aktiviteter og resultater i klubben bl.a. via klubbens medier
 • Tilrettelægge interne LPGC eliteturneringer for elitens bruttotrup
 • Sikre sundt sports- og træningsmiljø gennem klare forventninger og forventningsafstemning med spillerne
 • Koordinere truppens deltagelse i frivillige opgaver i klubben, fx arbejdsdage, Company-Days, Åbent Hus-arrangementer, Golf for Sjov, vagtplaner osv.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 7 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.
Alle med et handicap fra +8 – 10 (+8 – 15 for damer over 45 år) har mulighed for at deltage i elitetruppen og vil modtage henvendelse herom i starten af sæsonen.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til eliteudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.