Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Juniorudvalg

Formål

Med afsæt i LPGC’s overordnede strategi om kvalitet, bæredygtighed og vækst at drive klubbens juniorafdeling.

Udvalgsmedlemmer

  • Lasse Tarp, formand (Medlem af bestyrelsen)
  • Jakob Vasehus, næstformand

Målsætning/Ambition

• At tiltrække og fastholde nye juniormedlemmer • At fremme og styrke juniormedlemmernes interesse og engagement i golfsporten • At skabe et positivt og inkluderende miljø, hvor juniormedlemmerne kan udvikle deres færdigheder, sociale relationer og glæde ved golfspillet • At styrke fællesskabet blandt juniormedlemmerne

Ansvarsområder

Drift af juniorafdeling, herunder budget.

Udvikling og implementering af initiativer, der fremmer juniorernes deltagelse i og interesse for golfklubben.

Opgaver

  • Forestå undervisning, herunder arrangere og koordinere træningsaktiviteter for juniormedlemmerne i samarbejde med klubbens golf-pro
  • Organisere interne og eksterne turneringer, der er tilpasset juniorspillernes niveau og behov
  • Facilitere sociale arrangementer og samvær
  • Være kontaktflade for juniormedlemmernes forældre og sikre løbende kommunikation om aktiviteter og arrangementer
  • Samarbejde med golfklubbens bestyrelse og øvrige udvalg om relevante emner vedrørende juniorerne
  • Opfordre til etisk adfærd, fair play og respekt for både medspillere og regler inden for golfsporten

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af minimum 2 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til juniorudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.