Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Kommunikationsudv.

Formål

At promovere LPGC via markedsføring og kommunikation i samarbejde med bestyrelse og udvalg for derved at synliggøre klubben for både nuværende og fremtidige medlemmer, gæster og virksomheder.

Udvalgsmedlemmer

  • Lone Munch, formand (medlem af Baneudvalget og bestyrelsen)
  • Niels Budtz
  • Sussie Ravn Jessen, bogholder LPGC
  • Jesper Kjer (medlem af Turneringsudvalget)

Målsætning/Ambition

Internt: At medvirke til fastholdelse af klubbens medlemmer ved høj informationsgrad, som også tilgår medlemmer, der ikke frekventerer klubben regelmæssigt. Eksternt: At synliggøre og øge kendskabet til klubben og banen via relevante, udvalgte medier.

Ansvarsområder

Internt: Sikre kommunikation af aktuel og relevant information via hjemmeside, SoMe kanaler og Golfbox mailsystemet. Herunder fast kommunikation tilsendt skriftligt fra bestyrelse, greenkeeperstab, golf-pro, administrationschef og sekretariat.

Eksternt: Kommunikere relevante opslag på klubbens SoMe kanaler. Bistå klub og udvalg med formidling og valg af annonceringsformer, tekster, udformning og grafisk udtryk.

Opgaver

  • Kommunikationsstrategi (i samarbejde med bestyrelsen)
  • Udvikling og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside
  • Kommunikation via SoMe (pt klubbens FB-side)
  • Nyhedsbreve
  • Supportere klubbens udvalg med formidling af information såvel internt som eksternt

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 4 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne.

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til kommunikationsudvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.