Ledreborg Palace
Golf Club

Banen er åben - buggy kørsel er tilladt

Skriv til LPGC

Find hjertestarter

Ring til sekretariatet

LPGC kommissorium, Regel- & hcp udvalg

Formål

At varetage alle regel- og handicapspørgsmål for at sikre klubbens medlemmer og gæster de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en golfrunde.
At varetage de opgaver, som Handicapkomitéen i klubben skal udføre i henhold til Handicapreglerne.

Udvalgsmedlemmer

 • Henrik Wolfhagen, formand (uddannet klubdommer)
 • Jens Holt (uddannet klubdommer)
 • Bent Svendsen

Målsætning/Ambition

At tilskynde til, at klubbens medlemmer opnår og vedligeholder et retvisende handicap. At tilskynde til, at klubbens medlemmer har et godt kendskab til gældende golfregler samt etikette.

Ansvarsområder

 • Udbredelse af kendskabet til golf-, etikette- og handicapregler
 • Rådgivning af Baneudvalget i forhold til Lokale regler
 • Sørge for godkendelse af Lokale regler i DGU
 • Sikre at medlemmernes handicap er retvisende og løbende reguleres efter de til enhver tid gældende regler
 • Påse at golfbanens opsætning og markeringer er i overensstemmelse med DGU’s regler og LPGC’s Lokale regler

Opgaver

 • Opfylde DGU’s regler for Handicapkomiteens arbejde, som beskrevet i Handicapreglernes regel 7 (Komiteens redskaber) m.v.
 • Afklare og fortolke regelspørgsmål
 • At bistå Baneudvalget ved udarbejdelse af Lokale regler / midlertidige Lokale regler til godkendelse i DGU
 • Tilrettelægge og gennemføre regelundervisning for klubbens medlemmer i tæt samarbejde med øvrige udvalg og klubber i klubben
 • Være til rådighed som regeldommer i klubmesterskaber og andre relevante turneringer
 • Være til rådighed for Turneringsudvalget i regel spørgsmål
 • Levere regelstof m.m. til nyhedsbreve

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgets øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalget sig selv. Udvalget består af op til 3 personer.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Beføjelser

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) har beføjelse til at udøve arbejdet indenfor DGU’s regler, klubbens vedtægter, aftalen med Ledreborg Gods og bestyrelsens anvisninger. Udvalgene kan ikke på noget tidspunkt få rettigheder, der strider mod ovenstående. Eventuelt åbnede rettigheder eller privilegier kan til et hvert tidspunkt og uden forudgående varsel ophæves af bestyrelsen.

Ressourcer

Udvalgene (og klubberne-i-klubben) råder over de midler, der via LPGC-bestyrelsen tildeles. Midlerne kan uden forudgående godkendelse anvendes til (budgetterede) omkostninger, der hører til de respektive opgaver inden for det aftalte formål. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre størrelsen på de tildelte midler.
Udvalgene kan selv skaffe sig midler via ”klubmedlemsbidrag”, sponsorer, offentlige tilskud eller lignende. Egentlige sponsoraftaler kan kun indgås efter aftale med sekretariatschefen for LPGC. Dette for at undgå konflikt med LPGC-sponsoraftaler- og aktiviteter.

Organisering

Bestyrelsen udpeger udvalgsformanden og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Derudover konstituerer udvalgene sig selv.
Der afholdes møder efter behov, og der udarbejdes referat fra møderne

Kommunikation

Al henvendelse til udvalget kan ske på email til regeludvalg@lpgc.dk

Ris og ros til LPGC

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er vi rigtig glade for input, kommentarer og ideer.

Skriv dine kommentarer her nedenfor, så vender vi tilbage hurtigst muligt.